بال پاراگلایدر تندم
اوزون فرانسه ozone
مدل مگنوم ۲ mqgnum 2
توبید برج ۸ سال ۲۰۱۶
واردات اوایل ۲۰۱۷
وزن ۱۳۰/۲۲۰ کیلو
قیمت ۱۲/۵۰۰ میلیون
۰۹۳۵۶۵۸۵۷۷۵
۰۹۱۲۲۴۰۵۷۹۳
پارس فلای ایرانیان تهران
#پاراگلایدر#پاراگلایدرفروشی#پاراموتور#پاراموتورفروشی#پاراترایک#پرواز#پروازتفریحی#پاراگلایدرایران#پاراموتورایران#پارا#paraglider#iran#irani#tehran#paramotors#paratrike#parvaz#iranparaglider#pilot#ppgpilot#parsflyiranian#football#